Status i dag

Det er gået stærkt i de følgende år. Antallet af brugere af internettet er vokset eksponentielt siden starten af halvfemserne – og World Wide Web, kan med sin lette, intuitive brugergrænseflade uden tvivl tage sin del af æren herfor.

World Wide Web er af natur ukontrollabelt og har da også bredt sig over hele kloden. Dog med stærk overrepræsentation i den vestlige verden. Nok er  World Wide Web af demokratisk natur, men ikke mere demokratisk, end at man skal have råd til en computer for at være med.

Der også store kommercielle interesser på spil, men indtil videre ser det ud som om, det er de almindelige brugere, der kommer til at stå i den gunstigste position.