Opsummering

Hyperteksten giver en unik måde at tilgå information på. Og World Wide Web må i høj grad siges at opfylde essentielle aspekter af det store hypertekstuelle organisationssystem, Vannevar Bush i 1945 som den første, og andre efter ham, anskueliggjorde.

Der er ingen tvivl om at World Wide Web har givet læsere over hele verden øget mulighed for selv at vælge hvilken information, de ønsker at få. Det ideologisk set farlige ved muligheden for denne smalle informationssøgning er naturligvis, hvis læsningen bliver så selektiv, at det går ud over det brede perspektiv, som man dårligt kan undgå at blive udsat for ved mindre målrettet informationssøgning.

At bevæge sig hensigtsmæssigt rundt på World Wide Web udelukkende ved brug af hypertekst-referencer, må betragtes som en umulighed, alene på grund af informationsmængdens størrelse. Her er  søgeredskaberne uundværlige.

World Wide Web er i dag i så høj grad blevet en så integreret del af mange menneskers hverdag, at det næsten er svært at huske, hvordan man klarede sig uden for ganske få år siden.