Hypertekst i teori

Basalt set består hypertekst af forskellige tekster eller tekstdele, der er forbundet i netværk, og som læseren kan navigere (flytte fokus) i ved hjælp af indbyggede genveje. Disse genveje vil almindeligvis henvise til tekster, der på den ene eller enden måde associeres til det, man kom fra

Hypertekst er som fænomen og idé ikke af ny oprindelse. Et ”minimal-teknologisk” eksempel på hypertekst kan være noteværket – altså fod- og slutnoter – som har været anvendt inden for især faglig litteratur i århundreder. Noteværket tilbyder læseren, når notehenvisningen optræder i teksten associeret til fx et ord, en sætning, et citat eller måske et helt afsnit, at hoppe til en forklarende tekst, typisk af i sig selv uddybende eller yderligere henvisende karakter. Efter at have konsulteret noten, kan man så finde tilbage til udgangspunktet, notehenvisningen, hvor man forlod brødteksten, og fortsætte læsningen.

I almindelig, moderne brug af begrebet hypertekst (og det vil sige i elektroniske værker) giver det dog langt fra altid mening at tale om noter og brødtekst, da forskellen mellem primær og sekundær litteratur i høj grad udviskes. Der vil ofte være tale om ækvivalente tekster, der supplerer hinanden multilineært.

Når læseren ”frit” kan navigere igennem en eller flere (i princippet uendelig mange) tekster, må det være rimeligt at sige, at læseren kan sammensætte sin egen tekst. Naturligvis inden for visse rammer: Rammer der først og fremmest defineres af, at det almindeligvis er forfatteren af den tekst, pågældende læser er i gang med, der bestemmer, hvad der kan navigeres videre til.

Med ovenstående basale begrænsning som forbehold, kan man altså sige, at man med hypertekst har mulighed for at realisere en associations-navigation, hvor man frit kan bevæge sig til associerede emner efter forgodtbefindende.

I øvrigt skal det slås fast at hypertekst ikke nødvendigvis består af tekst. Der skal i praksis blot være tale om digital information: Det kan være tekst, men også billeder, lyd – og i princippet også lugt, og føleoplevelser (varme/kulde og trykpåvirkning), om end de sidstnævnte stadig er noget sjældne (i hypertekster). Begrænsningen ligger i princippet kun i, hvad der kan digitaliseres.

Dette website er et demo-site udviklet i WordPress af webbureauet Made by Juno. Websitet demonstrerer forskellige teknikker indenfor webudvikling – men er i øvrigt ikke “state of the art”, og teksten har udpræget arkaisk karakter. Hvis du er interesseret i udvikling af et moderne website er du altid velkommen til at kontakte Made by Juno.